കോവിഡ് ഭീതിയില്‍ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ബന്ധുക്കള്‍: കുഴിയെടുപ്പ് മുതല്‍ അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ വരെ ചെയ്ത് പൊലീസ്

ആനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ മടിച്ചതോടെ മൃതദേഹം അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത് സംസ്കരിച്ച്