അധ്യാപകനില്‍ നിന്ന് തട്ടുകടക്കാരനിലേയ്ക്ക് : ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ ഈ അധ്യാപകൻ

മഹാമാരിയായി എത്തിയ കോവിഡും അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗണും നിരവധി പേരുടെ ജീവിതമാണ് മാറ്റിമറിച്ചത്.

മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ രാജ്യം കടുത്ത ആശങ്കയില്‍,24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 120 കോവിഡ് മരണം

കോവിഡ് ഭീതിയില്‍ രാജ്യം നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൗണിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 120 മരണമാണ്