അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ പ്രതിഷേധം; പൊലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ പൊലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. രോഗവ്യപനത്തെ