5000 സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ കിറ്റുകള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കാന്‍ ഡയഗണ്‍കാര്‍ട്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ 5000 സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇ‑കോമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനമായ ഡയഗണ്‍കാര്‍ട്.കോം