തലസ്ഥാനത്ത് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കെഎസ്‌യു പ്രസിഡന്റിനും കോവിഡ്

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പടർത്തി പ്രതിഷേധങ്ങൾ. തൃശൂരിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാനജില്ലയിലും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാൾക്ക് കോവിഡ്