കോവിഡ് വന്നവര്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം

കോവിഡ് മുക്തനായ ആള്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ആദ്യ