ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ ഒഴിവാക്കി

കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സയില്‍ ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍, ഐവര്‍മെക്ടിന്‍, ഫാവിപിരാവിര്‍ എന്നീ മരുന്നുകള്‍ ഒഴിവാക്കി. കോവിഡിന്റെ

യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ശരിയാണെങ്കില്‍ മാത്രം ഇ‑പാസ്; 2,21,376 പേര്‍ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു

യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ശരിയായി വിലയിരുത്തി ആവശ്യത്തിന്റെ ഗൗരവസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അത്യാവശ്യയാത്രകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ

കോവിഡ്‌ ചികിത്സയ്‌ക്ക്‌ മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ നടത്തുന്നത്‌ പകല്‍ക്കൊള്ള

കോവിഡ്‌ വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ രോഗികള്‍ മംഗലാപുരത്തേക്ക്‌. ജില്ലയില്‍ നിന്ന്‌ നിരവധി കോവിഡ്‌ രോഗികളാണ്‌