ഡെപ്യൂട്ടിമേയർ അടക്കം ഏഴ് കൗൺസിലർമാർക്കും 12 ജീവനക്കാർക്കും കൊവിഡ്: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില്‍ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി

ഡെപ്യൂട്ടിമേയർ അടക്കം ഏഴ് കൗൺസിലർമാർക്കും 12 ജീവനക്കാർക്കും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിതോടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച്ച മരിച്ചയാൾക്ക് കോവിഡ്

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച്ച മരിച്ചയാൾക്കാണ് കോവിഡ്

തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; വൃദ്ധസദനത്തിലെ 35 പേർക്ക് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കൊച്ചുതുറ ശാന്തിഭവൻ വൃദ്ധസദനത്തിൽ 35 പേർക്ക് ഇന്ന്