മഴക്കെടുതി ; കൂട്ടിക്കൽ ഇളങ്കാട് തേന്തയാർ കൊക്കയാർ പ്രദേശങ്ങൾ സിപിഐ സംഘം സന്ദർശിച്ചു

അതി തീവ്ര മഴയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ മലയിടിച്ചില്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ സംഭവിച്ച കോട്ടയം ഇടുക്കി

സിപിഐ സംഘം ലഖിംപൂരിലേക്ക്

രക്തസാക്ഷികളായ കർഷകരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകന്റെയും കുടുംബങ്ങളെ സിപിഐ പ്രതിനിധി സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച ഖിംപൂരിലും ബഹ്‌റൈച്ചിലുമെത്തി