സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ കൊല: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം കൊലക്ക് പിന്നില്‍ സംഘ പരിവാറെന്ന് സി പി എം

സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ