സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രായകുറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് രോഗമുക്തി നേടി

കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ച് പാരപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞ്