യുഎസ് സൈനികസഖ്യം രാജ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധം; ഡി രാജ, സീതാറാം യെച്ചൂരി

അമേരിക്കയുമായുള്ള സൈനികസഖ്യം രാജ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ, സിപിഐ(എം) ജനറൽ

ഉപജീവനത്തിനും സമത്വത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി പോരാട്ടം ശക്തമാക്കണം: ഡി രാജ

നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളേയും

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കരുത്: ഡി രാജ

പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടുന്നതിനെന്ന പേരിൽ വിദേശ സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കരുതെന്നും പ്രതിരോധ

റയിൽവേ സ്വകാര്യസംരംഭകരെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണം: ഡി രാജ

ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ സ്വകാര്യസംരംഭകരെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി