ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കെല്ലാം ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗത്വം: മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചു റാണി

ക്ഷീരകര്‍ഷക സംഘങ്ങളില്‍ അംഗമല്ലാത്തവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കന്നുകാലികളെ വളര്‍ത്തുന്ന എല്ലാ കര്‍ഷകര്‍ക്കും ക്ഷീര കര്‍ഷക

ക്ഷീരകർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നടപടികൾ