റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ചെങ്കോട്ട സംഘര്‍ഷം; ദീപ് സിദ്ദു അടക്കം 16 പേര്‍ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ചെങ്കോട്ടയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ദീപ് സിദ്ദു അടക്കം 16 പേര്‍ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം