കോവിഡ്: കോഴ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

സംസ്ഥാനത്ത് എംബിബിഎസ് പഠനം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിവരുടെ ഇന്‍റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലാവധി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് നീട്ടിയത്