വാക്സിനില്ല; പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഡയലർ ഡ്യൂൺ എന്തിനെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഡ​യ​ല​ർ ട്യൂ​ണാ​യി കോ​വി​ഡ് വാ​ക്സി​നെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തിനെതിരെ ഡ​ൽ​ഹി