മോഡി സർക്കാരിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്

പൗരത്വ ഭേദഗതിനിയമത്തിനെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും മോഡി സർക്കാരിന്റെ

അണമുറിയാതെ പ്രതിഷേധം: ജാമിയ മിലിയ റിലേ നിരാഹാര സമരം ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ അണയുന്നില്ല. കൊടും തണുപ്പിനെ പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ്