കോവിഡ് കാരണം പറഞ്ഞ് ബംഗളുരുവിലെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു — മലയാളി യുവതിക്ക് ഓട്ടോയില്‍ പ്രസവം

കോവിഡ് കാരണം പറഞ്ഞ് ബംഗളുരുവിലെ അഞ്ച് ആശുപത്രികള്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതോടെ മലയാളി യുവതിക്ക്