ഡെക്സാമെതസോണ്‍ എന്ന മരുന്ന് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് രോഗിയെയും രക്ഷിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് നിരീക്ഷണം

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയേക്കാവുന്ന കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ബ്രിട്ടന്‍. ജനറിക് സ്റ്റീറോയ്ഡ് മരുന്നായ