കല്‍ബുര്‍ഗിയുടെ കൊലയാളിയെ ഭാര്യതിരിച്ചറിഞ്ഞു, പ്രതി ഗൗരിലങ്കേഷിന്‍റെ വധത്തിലും പങ്കാളി

ബംഗലുരു; കന്നട പണ്ഡിതന്‍ എംഎം കല്‍ബുര്‍ഗിയുടെ കൊലയാളിയെ ഭാര്യതിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2015 ഓഗസ്റ്റ് 30ന്