പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന​യിൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ തട്ടിപ്പ്

കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന​ (പി​എം​എ​വൈ)​ യിൽ സഹസ്ര കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പെന്ന്