ഇന്ധനത്തിന് തീവില

സാധാരണക്കാരന്റെ ദുരിതം വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി. ഇന്നലെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന്