കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് മാറ്റി: പുതിയ സിനിമയുടെ അണിയറ ജോലികളിൽ മുഴുകി സംവിധായകനായ മാസ്റ്റർ ആഷിക് ജിനു

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തളരാതെ നാലു ഭാഷകളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന  പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട