പട്ടി കാലിൽ കടിച്ചു, കടിച്ച പട്ടിയെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു

കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് തെരുവുപട്ടിയുടെ ആക്രമണം. വിദ്യർത്ഥിയടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്. കടിച്ച പട്ടിയെ