രാമക്കല്‍മേട്ടില്‍ കണ്ടെത്തിയ കാല്‍പാടുകള്‍ കടുവയുടേതല്ലെന്ന് തേക്കടി ടൈഗര്‍ സെല്‍

കാല്‍പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നായ ആണെന്നാണ് കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം. പൂച്ച വര്‍ഗത്തില്‍പെട്ടവ