ഇന്നലെ ദോഹയിൽ നിന്നെത്തിയ ഏഴു പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ; ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ എത്തിയ പ്രവാസികളിൽ ഏഴുപേരെ കോവിഡ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന്