ബിജെപി മന്ത്രിയ്ക്ക് എന്ത് മാസ്ക് എന്ത് കൊറോണ? ചര്‍ച്ചയ്ക്കിരിക്കെ മാസ്ക് കാലില്‍ തൂക്കി ബിജെപി മന്ത്രി

കോവിഡ് ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മാസ്ക് കാലില്‍ തൂക്കി ബിജെപി മന്ത്രി. കോവിഡ്

തെറ്റായ രീതിയിൽ ഡബിൾ മാസ്ക്‌ ധരിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴാൻ സാധ്യതയെന്ന് ഡോക്ടറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്‌

ലോകത്ത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പിടിമുറുക്കുമ്പോള്‍ മാസ്ക് സാനിറ്റെെസര്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.