കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള സാധ്യതകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടമെന്ന് ഡോ ദീപക് വോറ

കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് ലോകത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനാകുമെന്ന് അംബാസഡർ