കുടിവെള്ളത്തിൽ അപകടകരമാംവിധം യുറേനിയം: മലിനീകരണമായി കാണിക്കാതെ ഇന്ത്യ

രാജസ്ഥാൻ : രാജസ്ഥാനിലെ കുടിവെള്ളസ്രോതസ്സുകളിൽ വൻതോതിൽ യുറേനിയം സാന്നിധ്യം. അമേരിക്കയിലെ ഡ്യൂക്ക് സർവ്വകലാശാലയും,

ഈസ്റ്റ്ഹില്ലിലെ സംഭരണിയില്‍ നിന്നും നഗരത്തില്‍ വെള്ളമെത്തും

കോഴിക്കോട്ഈസ്റ്റ്ഹില്ലിലെ ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംഭരണിയില്‍ നിന്നും നഗരത്തില്‍ വെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഭൂരിഭാഗം