അക്രമത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം: കരുതലിനുള്ള താക്കീത്

അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി അക്രമത്തിന്റെ മാര്‍ഗം അവലംബിക്കാന്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്