തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രണ്ട് ലോക്‌സ്ഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സിപിഐക്കുണ്ടായ വിജയം ഇരുട്ടറയിലെ ഒരു വെളിച്ചം തന്നെയാണ്.