ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെ തിരിമറി

മറ്റുള്ളവരെ പ്രതേ്യകിച്ചും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണോ അവശേഷിച്ചത് അതെല്ലാംതന്നെ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഹാദിയ: ഇടക്കാല സുപ്രിംകോടതി ഉത്തരവ് ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയ, ചിന്താശേഷിയും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വന്തം ഭാവിയെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കാനുള്ള വിവേചനബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരാളെ അതിനുവിരുദ്ധമായി ജീവിക്കാന്‍

സ്മൃതി ഇറാനി ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു

യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ അപ്പാടെ വിസ്മരിച്ച് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഉരുക്കുകൂട്ടില്‍ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളെയും അവരുടെ