സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടല്‍: മോഡി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിരോധത്തില്‍

കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായി കഴിഞ്ഞ 23 ദിവസങ്ങളായി കര്‍ഷകര്‍ രാഷ്ട്രതലസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ തുടര്‍ന്നുവരുന്ന പ്രക്ഷോഭം