മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് 81 വിദ്യാർഥികളെന്ന്

ആകാശ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദേശീയ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ, ‘ആന്‍തേ 2019’ ഒക്‌റ്റോബര്‍ 20ന്

കൊച്ചി : ആകാശ് എഡ്യുക്കേഷണല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തുന്ന വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയായ