വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കരണം: വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍

കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ചണ്ഡിഗഡ് സര്‍വ്വകലാശാല സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നു

കൊച്ചി: ചണ്ഡിഗഡ് സര്‍വ്വകലാശാല സൗജന്യമായി പ്ലസ്‌ടു  കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നു.

പ്രീ സ്‌കൂളുകളില്‍കൂടി ചുവടുറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

കോഴിക്കോട്: ഒന്നു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണം: പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍

കോഴിക്കോട്: സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പൊതുധാരണകളെ തകര്‍ക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്