മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കണ്ടെത്തിയതായി പരാതി, വ്യാജ മുട്ട എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയതായി പരാതി. നോർത്ത് കളമശേരി സ്വദേശി വിന്‍സെന്റ് വാങ്ങിയ

ആഴക്കടലിൽ മനുഷ്യനോളം വലിപ്പമുള്ള മുട്ട; അതിനകത്ത് എന്ത്? വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ

നോർവീജിയ: ആഴക്കടലില്‍ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മനുഷ്യന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഭീമന്‍ മുട്ട കണ്ടതിന്റെ