ആനത്താരയിലെ മുള്ള‍് ഇല്ലാതാകുന്നു; ആനകള്‍ക്കു ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യം

മാത്യു കിഴക്കേടം കല്‍പറ്റ:പ്രധാന ആനത്താരകളോടു ചേര്‍ന്നുള്ള റിസോര്‍ട്ടുകളുടെ അതിരുകളിലെ വൈദ്യുത, മുള്ളുവേലികള്‍ നീക്കം

ആനകള്‍ക്ക് അനാഥാലയം

വലിയശാല രാജു അല്‍ഭുതപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല അനാഥാലയം ആനകള്‍ക്കുമുണ്ട്. അയല്‍രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിലാണിത്. തലസ്ഥാനമായ