ശബരിമലയില്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം; ഒരു ദിവസം 5000 പേർക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ശബരിബലയില്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. ഈ