പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പിന്നില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പിന്നില്‍. എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് പെര്‍ഫോമന്‍സ്