ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് കേരളത്തില്‍ നിന്നു 724 ടണ്‍ കാര്‍ഷികോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കയറ്റി അയച്ച് സ്‌പൈസ്‌ജെറ്റ്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എയര്‍ കാര്‍ഗോ സേവന ദാതാവായ സ്‌പൈസ്‌ജെറ്റ് കേരളത്തില്‍ നിന്ന്