ഫേസ്ആപ്പിലൂടെ സുന്ദരി കുട്ടികളും കുട്ടന്മാരുമായി മാറി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരങ്ങള്‍

ഇന്ന് ഏറെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ആപ്പ്. സാധരണക്കാർക്ക് പുറമെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ താരങ്ങളും