കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ചുമത്തിയിരുന്ന പിഴത്തുക കുത്തനെ ഉയർത്തി

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ചുമത്തിയിരുന്ന പിഴത്തുക കുത്തനെ ഉയർത്തി. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനുള്ള പിഴ

ഒരുമുഴം മുമ്പേ എറിഞ്ഞ് മലയാളികള്‍— ഓണത്തിന് ധരിക്കാനായി കസവുമാസ്കുകളും തയ്യാര്‍!

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പൊരുതിതോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ആഗോളജനത ആയുധമാക്കിയിയ മാസ്കുകള്‍ വരും നാളുകളില്‍ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിമാറുമെന്ന