രാജ്യമൊട്ടാകെ വിലസി രണ്ടായിരത്തിന്റെ കള്ളനോട്ട്; ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളനോട്ട് മോഡിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ

നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് പിടികൂടിയ കള്ളനോട്ടുകളില്‍ 56 ശതമാനവും രണ്ടായിരം രൂപയുടെ