വ്യാജഫോണ്‍ സന്ദേശം നല്‍കി കബളിപ്പിച്ചയാളിന്റെ പേരില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍  നല്‍കിയാളിന്റെ പേരില്‍ കമ്പമെട്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അന്യാര്‍തൊളു സ്വദേശി