കോളജില്‍ ചേര്‍ന്നത് വ്യാജ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് വച്ച്: ഒടുവില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എയ്ക്ക് അഞ്ചുവര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ

വ്യാജ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോളജില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എയ്ക്ക് അഞ്ച്