ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫാഷന്‍ വീക്ക്: മിനിമലിസത്തില്‍ മായക്കാഴ്ചകള്‍ തീര്‍ത്ത് ഹരി ആനന്ദ്

കൊച്ചി: വിഷ്വല്‍ ആര്‍ട്ട് കലാകാരന്റെ പണിപ്പുരയില്‍ നിന്നുള്ള വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളുമായി കൈറോണ്‍ കൊച്ചി