കണ്ണൂരിൽ പതിമൂന്നുകാരിയെ പീ ഡിപ്പിച്ചത് പിതാവെന്ന് കണ്ടെത്തി

കുറുമാത്തൂരിൽ പതിമൂന്നുകാരി പീഡനത്തിനിരയായ കേസിന്റെ അന്വേഷണം പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിലേക്ക്. പിതാവാണ് പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയതെന്ന്