സംഘട്ടന രംഗങ്ങളില്‍ കേമനാര്, മമ്മൂട്ടിയോ മോഹന്‍ ലാലോ? മാഫിയാ ശശി പറയുന്നതിങ്ങനെ

എപ്പോഴും മലയാളികള്‍ക്ക് സംഘട്ടനരംഗങ്ങള്‍ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങള്‍ വില്ലമാരെ അടിച്ചൊതുക്കുമ്പോള്‍ പലരും