വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം വരുമാനവും; പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമൂലമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ. സർവകലാശാലകൾക്ക്

സിൽവർ ലൈനിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തത്വത്തിലുള്ള അനുമതി: ധനമന്ത്രി

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും റയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും തത്വത്തിലുള്ള അനുമതിയുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ

സാന്ത്വന സ്പർശം പ്രതിസന്ധിയിലായവർക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ്ങ് : ധനമന്ത്രി

പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തു ജനങ്ങൾക്കു കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണു ജില്ലകൾതോറും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാന്ത്വനസ്പർശം അദാലത്ത്

കെഎസ്ആർടിസി- സിഫ്റ്റ് കമ്പിനി രൂപീകരണത്തിന് യൂണിയനുകൾക്ക് എതിർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥലയിലുള്ള സൊസൈറ്റിയാക്കാമെന്ന് ധനമന്ത്രി

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പുനദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസി- സിഫ്റ്റ് കമ്പിനി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ തൊഴിലാളി യൂണികൾക്ക്

കേന്ദ്രം കൊള്ളപ്പലിശ അടിച്ചേല്പിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്നു: ധനമന്ത്രി

കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ കൊള്ളപ്പലിശ അടിച്ചേല്പിച്ച് അവരെ കടക്കെണിയിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി