കൊക്ക കോള നിരോധിക്കണമെന്ന് ഹര്‍ജി നല്‍കിയ ആള്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം പിഴയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി!

കൊക്ക കോളയും തംസ് അപ്പും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹര്‍ജിയുമായി എത്തിയ ആള്‍ക്ക് സുപ്രീംകോടതി